top of page

Jesteśmy liderem rynku usług inżynieryjnych. Nasza marka, budowana od 1998 roku, godnie i skutecznie rozwija i promuje polską myśl inżynieryjną, również na arenie międzynarodowej.

Kluczowe obszary naszego działania obejmują:

 • infrastrukturę transportową

 • infrastrukturę techniczną

 • geoinformację

 • gospodarkę wodną i środowisko

 

Kompleksowy charakter usług świadczonych przez MGGP S.A. pozwala Spółce brać udział we wszystkich etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego: od badania środowiska, pomiaru przestrzeni, strategii rozwoju, opracowania projektu koncepcyjnego, przez projekty budowlane i wykonawcze, zarządzanie kontraktem, jego kontrolę, nadzór nad realizacją inwestycji, aż po jej przekazanie do eksploatacji. 

Stanowimy przykład firmy budowanej konsekwentnie, w sposób przemyślany, świadomy, oparty na długofalowej strategii z poszanowaniem środowiska oraz człowieka - jego potrzeb i potencjału.

O NAS

Działalność Grupy MGGP skoncentrowana jest wokół kilku odrębnych obszarów rynkowych, pomiędzy którymi zachodzą liczne procesy synergii. Świadomie je wykorzystujemy, a dzięki integracji działań osiągamy coraz to lepsze wyniki. Ścisła współpraca naszych zespołów inżynie­ryjnych, już na etapie planowania i projektowania rozwiązań infrastrukturalnych, umożliwia wielopłaszczyznowe podej­ście do wypracowania optymalnych rozwiązań dla potrzeb człowieka z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Nasze projekty realizowaliśmy z powodzeniem już w ponad 20 krajach w Europie i Afryce Północnej.

Do Grupy MGGP, obok MGGP S.A., należą spółki: MGGP Aero Sp. z o.o., VIMAP Sp. z o.o., INGEO Proiect SRL w Rumunii i MGGP Ltd w Ukrainie.

Rzeczywistość wokół nas nieustannie się zmienia. Uczestniczymy w tej zmianie kreując zrównoważony świat przyszłości. Świat, w którym człowiek, przyroda i technologia tworzą idealną jedność. Świat, w którym liczą się ludzie, ich emocje i potrzeby. Przekraczamy granice umysłami naszych inżynierów, odnajdując rozwiązania dla przyszłości. Rozumiemy przestrzeń, wytyczamy nowe szlaki dla lepszego życia. Badamy środowisko, chronimy i korzystamy z niego w sposób zrównoważony. Szanujemy różnice i szukamy porozumienia. Komunikujemy się nowoczesnym i bezpiecznym językiem technologii.

MISJA I WARTOŚCI

Naszą misją jest budowanie zrównoważonego świata przyszłości – z innowacyjną inżynierią, służącą ludziom i przyrodzie.

17 lutego 1998 r. Franciszek Gryboś, Małgorzata Grad, Bogdan Grodziński i Janusz Sobczyk podpisali akt notarialny powołujący Małopolską Grupę Geodezyjno-Projektową S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, integrując w ten sposób dotychczasowe ich działania rozpoczęte już pod koniec lat 80-tych i tym samym dając początek MGGP S.A.

Dzisiaj jesteśmy dojrzałą i nastawioną na rozwój Spółką, z imponującym portfolio realizacji, o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym, z ponad 20-letnim doświadczeniem.

HISTORIA

2020

Następuje zmiana w akcjonariacie Spółki.

Akcjonariuszami MGGP S.A. zostają osoby fizyczne Małgorzata Grad i Franciszek Gryboś.

Wznowienie działalności MGGP S.A. w Rumunii – ponowne otwarcie Oddziału Spółki.

2018

Jubileusz 20-lecia MGGP S.A.

Świętujemy go 2-krotnie – podczas Pikniku z naszymi Pracownikami i ich Rodzinami oraz wspólnie z zaproszonymi gośćmi podczas uroczystości w Starej Zajezdni w Krakowie.

2016

Spółki Grupy MGGP wprowadzają nową identyfikację wizualną. Celem jest uspójnienie i wzmocnienie wizerunku Grupy.

MGGP S.A. podpisuje kontrakt z Ministerstwem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej w Macedonii na opracowanie ortofotomapy oraz digitalizacji użytków rolnych i tworzenie oprogramowania dla systemów FR i FADN oraz aktualizację systemu LPIS.

Zamknięcie Oddziału w Rumunii.

2012

MGGP S.A. podpisuje kontrakt z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000.

2011

MGGP S.A. podpisuje kontrakt z Narodowym Urzędem Ukrainy do spraw Zasobów Ziemskich na Zamianę świadectw udziałów ziemskich na akty własności gruntu w województwach Luhans’ka i Kharkivs’ka.

MGGP S.A. obejmuje udziały w spółkach INGEO Proiect SRL w Rumunii i MGGP Ltd w Ukrainie.

2010

Następuje zmiana w akcjonariacie Spółki.

Akcjonariuszem MGGP S.A. zostaje spółka Franciszek Gryboś Spółka komandytowa.

2009

Powołanie Oddziału MGGP S.A. w Rumunii.

MGGP S.A. rozpoczyna realizację kontraktu na Nadzór nad modernizacją LK nr E65 – obszar LCS Tczew, LCS Działdowo, LCS Ciechanów – pierwszy kontrakt nadzorowy z zakresu transportu kolejowego.

2008

Jubileusz 10-lecia MGGP S.A.

Świętujemy go razem z Pracownikami i zaproszonymi gośćmi na uroczystości w Kopalni Soli Bochnia.

MGGP S.A. podpisuje kontrakty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem.

2007

Powstają kolejne spółki Grupy MGGP, INGEO Proiect SRL w Rumunii i MGGP Ltd w Ukrainie. Obydwie Spółki oferują usługi z zakresu geoinformacji.

2005

Zarejestrowany zostaje Oddział MGGP S.A. w Libii /z uwagi na konflikt wojenny oddział został wyrejestrowany/.

MGGP S.A. podpisuje umowy na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowej ortofotomapy z Agencją Katastru i Publicznego Rejestru Nieruchomości w Rumunii oraz z Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libanu.

Spółka zmienia nazwę z Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. na MGGP S.A.

2003

MGGP S.A. rozpoczyna działalność z zakresu inwestorstwa zastępczego i nadzorów inwestorskich w branży transportowej i inżynierii środowiska.

2002

MGGP S.A. rozpoczyna działalność w zakresie projektowania drogowego, ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz planowania przestrzennego.

2001

Powstaje MGGP Aero Sp. z o.o., spółka specjalizująca się w wykonywaniu i przetwarzaniu zdjęć lotniczych.

MGGP S.A. wkracza na rynek zagraniczny – podejmuje pierwsze działania w Libii.

2000

MGGP S.A. poszerza działalność o mapy topograficzne i kartograficzne.

Spółka przenosi siedzibę Spółki z Nowego Sącza do Tarnowa.

1998

Rozpoczęcie działalności przez Małopolską Grupę Geodezyjno-Projektową, obecnie MGGP S.A.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Swoje cele realizujemy ze szczególnym poszanowaniem praw naszych pracowników i współpracowników klientów i konkurencji społeczności w której istniejemy a także z dbałościąo środowisko naturalne. We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów postępowania. Przedstawiamy Państwu Kodeks Etyki MGGP S.A. który wytycza właściwy kierunek rozwoju kultury organizacyjnej MGGP S.A. i określa należyte postawy oraz wartości etyczne które obowiązują pracowników oraz współpracowników Spółki Mamy nadzieję że przestrzeganie przez nas zasad opisanych w niniejszym Kodeksie da Państwu poczucie bezpieczeństwa i pewność we współpracy z nami.

KODEKS ETYKI

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W trakcie naszej działalności wielokrotnie zostaliśmy laureatami nagród i wyróżnień przyznawanych przez środowiska branżowe.

 • Diament Forbesa /2014, 2017, 2021, 2022/
   

 • Wyróżnienie za produkt zdjęcia lotnicze i produkty geoinformacyjne w inwestycjach infrastrukturalnych /Targi INFRASTRUKTURA 2012/
   

 • Nagroda Grand Prix Ministra Infrastruktury za produkt Kompleksowe usługi inżynierskie dla inwestycji drogowych /Targi INFRASTRUKTURA 2011/
   

 • Tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play /2004, 2005, 2006, 2007, 2008/
   

 • I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2007 (kat. Obiekty Sportu i Rekreacji) /2008/
   

 • Wyróżnienie I stopnia w Województwie Małopolskim w Konkursie Solidny Pracodawca 2005 /2006/

 • I nagroda w kategorii organizacji usługowych w VII edycji Konkursu Najwyższa Jakość Małopolska /2005/
   

 • Nagroda II Stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Geodezji i Kartografii /2003/
   

 • Wyróżnienie w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promującego Polskie Firmy Sukcesu Gospodarczego Polski Sukces /2001/
   

 • II i III miejsce w Ogólnopolskim "Konkursie jakości prac geodezyjnych i kartograficznych oraz szacowania nieruchomości" /2001/

Sponsoring

Od początku działalności MGGP S.A. stara się aktywnie uczestniczyć w życiu regionu wspierając inicjatywy stymulujące jego rozwój kulturalny, naukowy i sportowy.

Współpraca z uczelniami i szkołami

MGGP S.A. współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce, aktywnie włączając się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich. Celem tej współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju zarówno dla studentów jak i dla firmy.

Przynależność do organizacji branżowych

MGGP S.A. poprzez przynależność do organizacji branżowych aktywnie angażuje się w rozwój polskich standardów dla świadczonych usług.

Dostarcza dane lotnicze, a także kompleksowe rozwiązania w zakresie inwentaryzacji i analiz przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska przyrodniczego.

Rok założenia: 2001

www.mggpaero.com

Oferuje usługi z zakresu geoinformacji takie jak geodezja, kataster, fotogrametria, GIS.

Rok założenia: 2007

www.ingeo.ro

Oferuje usługi z zakresu geoinformacji takie jak geodezja, kataster, fotogrametria, GIS.

Rok założenia: 2007

Oferuje usługi i produkty wspierające procesy zarządzania infrastrukturą energetyczną, szczególnie w zakresie utrzymania, eksploatacji oraz prewencji awarii, następujących w wyniku złego stanu technicznego infrastruktury.

Rok założenia: 2015

www.vimap.pl

KARIERA

Kierując się takimi zasadami jak odpowiedzialność, wiarygodność i przedsiębiorczość konsekwentnie, od ponad 20 lat, budujemy wizerunek pożądanego Pracodawcy, gdyż…..

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów” – Andrew Carnegie

Dbamy o naszych Pracowników oferując im przyjazne miejsce pracy i benefity pozapłacowe.

Dołączysz do ambitnego zespołu, a Twoi przełożeni wesprą Cię w pracy w każdym momencie zatrudnienia.

Jesteśmy elastyczni i możemy zaoferować Ci różne formy zatrudnienia.

Dzięki naszym doświadczeniom będziesz miał możliwość ciągłego rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach.

Dołączając do nas otrzymasz pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Zaprosimy Cię na wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe, dzięki którym możemy się lepiej poznać i nawiązać nowe przyjaźnie.

Będziesz miał otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnisz swoje kompetencje.

Otrzymasz możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego na każdym poziomie zaawansowania.

W trosce o zdrowie Twoje i Twoich bliskich zaoferujemy Ci pakiet prywatnej opieki medycznej LUX MED.

Aby zrelaksować się w wolnym czasie otrzymasz dostęp do usług sportowych w ramach karty FitProfit.

Jeśli chcesz oszczędzać - zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w PPK.

Poczęstujemy Cię pyszną kawą w miłym towarzystwie.

Możesz przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

AKTUALNIE DO NASZEGO ZESPOŁU POSZUKUJEMY:

Jeśli chcesz dołączyć do nowoczesnej firmy, skupiającej wielu specjalistów i wysokiej klasy inżynierów, w której znajdziesz nowe możliwości osobistego i zawodowego rozwoju oraz pracę pełną wyzwań, prosimy o przesłanie swojego życiorysu, listu motywacyjnego oraz referencji na adres: rekrutacja@mggp.com.pl
bottom of page