top of page

RODO

MGGP S.A. dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności. W tym celu wprowadziliśmy regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów. Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem adresu mailowego: odo (at) mggp.com.pl

Za ochronę danych osobowych odpowiada:

Koordynator ds. ODO – Małgorzata Gierula, tel. +48 (14) 626 38 90, email: odo (at) mggp.com.pl

Administrator Systemów Informatycznych – Maciej Molenda tel. + 48 (14) 631 87 35, email: asi (at) mggp.com.pl

bottom of page