top of page

NIP 734-24-80-395 | REGON 490808053 | BDO 000067410 | KRS 0000042514 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Bank PEKAO S.A., nr rachunku 75 1240 4748 1111 0000 4876 4533

Wysokość kapitału zakładowego: 2 300 000 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 2 300 000 PLN

Siedziba MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe MGGP S.A.

Daniel Polkowski 

tel.: +48 606 782 671

e-mail: media@mggp.com.pl

Biura MGGP S.A.

ul. Łucka 2/4/6 lok 1A
00-845 Warszawa


tel.: +48 (22) 300 03 51

ul. Biecka 10
38-300 Gorlice


tel.: +48 (18) 353 78 05

ul. J. Lea 112
30-133 Kraków


tel.: +48 (12) 639 15 91

bottom of page