Zarząd

Paweł Grad

Prezes Zarządu

Jarosław Gryboś

Wiceprezes Zarządu

Działania Handlowe i Rozwój

Daniel Polkowski

Dyrektor Handlowy ds. Geoinformacji

Michał Lisowski

Dyrektor Handlowy ds. Infrastruktury

Nadzór nad Inwestycjami

Maciej Chaja

Menadżer

Sonia Roman

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jerzy Szot

Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji

Radosław Czarnecki

Menadżer

Artur Oleszkowicz

Menadżer

Paweł Samorajczyk

Prawnik

Projektowanie, Gospodarka Wodna i Środowisko

Paweł Skowroński

Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji

Małgorzata Zielińska-Molendowska

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

Zespół Prawny

Agnieszka Willer

Radca Prawny

Agata Szczerba

Radca Prawny

Andrzej Jastrzębski

Kierownik Działu Prawnego
Radca Prawny

Miriam Górczyńska

Prawnik

Komunikacja

Daniel Polkowski

Rzecznik Prasowy

Geoinformacja

Janusz Wawrzuta

Dyrektor ds. Katastru

Jacek Rudnik

Dyrektor ds. Geodezji

Bartłomiej Maślanka

Z-ca Dyrektora ds. Geodezji
Dyrektor ds. Geodezyjnej
Obsługi Inwestycji

Przetwarzanie Danych

Urszula Lipska

Dyrektor ds. Przetwarzania Danych

Finanse i Administracja

Marek Tomasiewicz

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Maciej Wróbel

Główny Księgowy

Ewelina Tomasiewicz

Menadżer HR i Administracji

Katarzyna Łabno

Kierownik Biura Zarządu

Maciej Molenda

Koordynator Działu IT
Administrator Systemów Informatycznych

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA