top of page

Realizujemy również praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych służące sprawdzeniu ich wiedzy teoretycznej i umiejętności w konkretnych sytuacjach zawodowych.

W trakcie swojej historii wspieraliśmy Koło Naukowe Geodetów Dahlta działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii AGH w Krakowie. MGGP była Partnerem XV Wyprawy BARI (2013) zorganizowanej przez studentów z Koła Dahlta.

Więcej o wyprawie: http://wyprawabari.agh.edu.pl/xv-wyprawa-bari-sintra/o-projekcie/

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I SZKOŁAMI

bottom of page