top of page

Firma MGGP S.A. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządza i sprawuje nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1.13 pn.: ""Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia"" oraz projektu POIiŚ 6.1.22 pn.: ""Budowa trasy tramwajowej do Wilanowawraz z zakupemtaboru oraz infrastrukturą towarzyszącą"".

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Lokalizacja: województwo mazowieckie, Warszawa
Wartość nadzorowanych robót: 2,4 mld
Termin realizacji: 09.2020 - 02.2024

Projekt obejmuje m.in:
- przebudowę układu torowego o długośći ok. 38 km;
- zabudowę ok. 130 rozjazdów;
- budowę zadaszenia peronów;
- przebudowę nowych peronów wraz z wyposażeniem;
- rozbiórkę i budowe nowego przejścia podziemnego na poziomie -1;
- budowę kładki dla pieszych;
- budowę budynku wielofunkcyjnego;
- budowę podziemnego przystanku tramwajowego na poziomie -2;
- remont tunelu w ciągu Al. Prymasa Tysiąclecia;
- budowę nowych obiektów mostowych.

Inwestycja przyczyni się m.in do: zwiekszenia atrakcyjności transportu kolejowego, zwiększenia komfortu pasażerów, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zmniejszenia kosztów utrzymania stacji, itd. Stacja Warszawa Zachodnia po modernizacji stanie się wizytówką polskiej kolei.

Warszawa Zachodnia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa Zachodnia
bottom of page