top of page

Realizowana inwestycja stanowi fragment III obwodnicy Krakowa. Trasa w większości przebiega w tunelach, objmuje budowę linii tramwajowej, przebudowę lini kolejowej oraz przełożenie koryta rzeki Wilgi na odcinku około 0.5 km. Na 3 km odcinku trasy drogowej powstały między innymi 4 tunele (600 m, 700 m, 400 m, 200 m), 2 mosty na rzece Wilga, wiadukty, przebudowywana została pętla tramwajowa.
Zakresem prac realizowanych przez MGGP S.A. była kompleksowa obsługa geodezyjna w trakcie budowy, która polegała min. na: wytyczaniu położenia obiektów budowlanych oraz pozostałej infrastruktury (drogi, tory kolejowe, tory tramwajowe, sieci uzbrojenia terenu, inne), bieżącej obsłudze geodezyjnej robót budowlanych, sporządzaniu inwentaryzacji powykonawczych robót zanikających, monitoringu osiadań i przemieszczeń obiektów.
Po zakończeniu robót budowlanych została sporządzona inwentaryzacja końcowa oraz mapa powykonawcza.

Trasa Łagiewnicka w Krakowie

Budimex S.A.

Trasa Łagiewnicka w Krakowie
bottom of page