top of page

Nadzór inwestorski na zadaniu ,,Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Włodawa - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. maz. - do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00""
Zakres opracowania: około 14,92 km.

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej przecina miejscowość Wyszomierz Wielki, biegnie po południowej stronie miejscowości Szumowo, północnej miejscowości Żabikowo Rządowe, przecina miejscowość Ostrożne oraz Krajewo Korytki i w miejscowości Sędziwuje łączy się z Obwodnicą Zambrowa o parametrach drogi ekspresowej. Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (w tym m.in. o długości powyżej 100 tj. WD-5 o długości 101,8 m., WD-7 o długości 101,8 m, WD-8 o długości 113,1 m.), jednego węzła ""Szumowo"", jednego Miejsca Obsługi Podróżnych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, w tym zakresu obejmującego inne branże, w tym teletechniczną, wodociągową, melioracyjną, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną, ochronę środowiska, BRD, itd.
Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S8, jednej z głównych tras komunikacyjnych, która połączy Kłodzko, Wrocław, Warszawę i Białystok. Odcinek Warszawa – Ostrów Mazowiecka to polski odcinek trasy Via Baltica.

S8 od granicy województwa mazowieckiego do obowdnicy Zambrowa

GDDKiA

S8 od granicy województwa mazowieckiego do obowdnicy Zambrowa
bottom of page