top of page

Odcinek drogi S19 Sokołów Małopolski - Stobierna stanowi fragment szlaku Via Carpatia pełniącego kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego na kierunku północ - południe. Wybudowanie tego odcinka S19 poprawiło trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, umożliwiło przesunięcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych. W dniu 1 września 2017 roku droga została oddana do użytkowania.
Zakresem zrealizowanych przez MGGP S.A. prac była kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót budowlanych na kontrakcie oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności obsługa budowy:
- drogi ekspresowej S19 o długości 12.5 km z odcinkiem trasy jednojezdniowym oraz dwujezdniowym,
- 25 obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, estakada, przejścia dla zwierząt, przepusty),
- węzła drogowego „Sokołów Małopolski” typu WB o schemacie „karo” z rondami na skrzyżowaniu z DW 875 z łącznicami,
- 2 miejsc obsługi podróżnych MOP I „Nienadówka”, MOP I „Stobierna”,
- dróg dojazdowych i serwisowych,
- przebudowy drogi krajowej, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych,
- systemu odwodnienia powierzchniowego,
- kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
- urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego dla systemu zarządzania ruchem, przebudowy linii elektroenergetycznych NN, sN, wN i 750 kV, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, melioracyjnej.

S19 Sokołów Małopolski - Stobierna

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA sp. z o.o.

S19 Sokołów Małopolski - Stobierna
bottom of page