top of page

W ramach inwestycji została wybudowana droga ekspresowa S19 o przekroju 2x2 i długości 11.5 km, która stanowi fragment drogi ekspresowej leżącej w szlaku komunikacyjnym VIA CARPATIA. Oprócz ciągu głównego wybudowano min.: 9 obiektów mostowych, 9 przepustów, 2 MOP-y (Jeżowe i Podgórze), drogi poprzeczne, dojazdowe, pasy technologiczne, zbiorniki retencyjne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, przebudowano ponad 1.5 km drogi krajowej DK19 oraz infrastrukturę techniczną. Droga S19 została oddana do użytkowania 6 grudnia 2021 roku.
Zakresem prac zrealizowanych przez MGGP S.A. była kompleksowa obsługa geodezyjna w trakcie budowy, która polegała min. na: założeniu i pomiarze osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wyznaczeniu położenia obiektów budowlanych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia podziemnego terenu, bieżącej obsłudze geodezyjnej robót budowlanych, sporządzaniu inwentaryzacji powykonawczych robót zanikających, stabilizacji punktów granicznych i świadków PD (pasa drogowego) oraz sporządzeniu inwentaryzacji końcowej zrealizowanej inwestycji.

S19 Nisko Południe - Podgórze

Mostostal Warszawa S.A. - lider
ACCIONA CONSTRUCCION S.A. - partner

S19 Nisko Południe - Podgórze
bottom of page