top of page

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę, w celu realizacji zadań związanych z modernizacją i aktualizacją baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS):
a) barwnych zdjęć lotniczych wielkoformatową kamerą cyfrową w barwach rzeczywistych (RGB) z terenową wielkością piksela w zakresie panchromatycznym nie większą od 0,25m (GSD ≤ 0,25m) -;- czesc realizowana przez MGGP Aero
b) opracowanie na podstawie zdjęć lotniczych cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych (RGB) z terenową wielkością piksela 0,25m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (dalej: PL-1992) wraz z dokumentacją techniczną, przekazywanych do odbioru arkuszami w skali 1:5 000, zwanych dalej Produktem 1,
b) kartometrycznych map anaglifowych ze zdjęć lotniczych wykonanych w latach 2018-2020, w układzie PL-1992, przekazywanych do odbioru arkuszami w skali 1: 5 000, zwanych dalej Produktem 1A
c) danych wektorowych identyfikujących zmianę pokrycia terenu dla działek referencyjnych wskazanych przez Zamawiającego, położonych na obszarze opracowanego w ramach niniejszego zamówienia Produktu 1 oraz ewentualnie nowoopracowanej ortofotomapy pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), zwanych dalej Produktem 3,

LPIS 2018-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

LPIS 2018-2020
bottom of page