top of page

Linia kolejowa E75 Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię.
W trakcie prac na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) zostały przebudowane 4 stacje i 14 przystanków kolejowych oraz wymienione zostały tory na odcinku ponad 60 km. Wybudowano oraz unowocześniono wiele obiektów inżynieryjnych – mosty, przejścia dla zwierząt, przejazdy kolejowo-drogowe.
W ramach prac kontraktowych MGGP S.A. wykonało geodezyjne prace przedprojektowe oraz kompleksową obsługę geodezyjną w trakcie budowy wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. W szczególności zrealizowane prace obejmowały: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów, opracowanie numerycznej mapy do celów projektowych 3D, opracowanie map z projektami podziałów, założenie i pomiar osnów (podstawowa, szczegółowa, KOS), prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej budowy w zakresie wszystkich branż (tory z rozjazdami, perony, odwodnienie, drogi, obiekty mostowe, sieci uzbrojenia terenu), sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (mapa, profile podłużne, protokoły zdawczo-odbiorcze regulacji osi torów).

LK E75 Warszawa - Sadowne

Torpol S.A.

LK E75 Warszawa - Sadowne
bottom of page