top of page

Linia kolejowa E75 odc. Sadowne – Czyżew to kolejny ok. 36 km modernizowany odcinek linii Warszawa – Białystok, należący do międzynarodowego korytarza transportowego Rail Baltica. Efektem przeprowadzonych prac jest skrócenie czasu podróży, sprawne przewozy między stolicami Mazowsza i Podlasia, poprawa przepustowości linii umożliwiająca uruchomienie większej liczby połączeń.
Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., na zlecenie którego firma MGGP S.A. zrealizowała kompleksową obsługę geodezyjną, obejmującą m.in.: inwentaryzację stanu istniejącego, obsługę geodezyjną w trakcie prowadzonych prac w zakresie wszystkich branż (tory z rozjazdami, perony, odwodnienie, drogi, obiekty mostowe, sieci), założenie i pomiar podstawowej osnowy kolejowej oraz KOS, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym w szególności mapy, profili podłużnych, protokołów zdawczo-odbiorczych regulacji osi torów.

LK E75 Sadowne - Czyżew

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

LK E75 Sadowne - Czyżew
bottom of page