top of page

Zakresem zrealizowanych przez MGGP S.A. prac kontraktowych było wykonanie obsługi geodezyjnej modernizacji 13 obiektów mostowych usytuowanych na linii kolejowej E30 na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61+300 – 80+200. W szczególności przedmiotowe prace polegały na:
- założeniu i pomiarze osnowy realizacyjnej dla każdego obiektu,
- tyczeniu poszczególnych elementów projektów wykonawczych,
- inwentaryzacji deskowań elementów obiektów przed betonowaniem,
- pomiarze elementów obiektów po wykonaniu,
- pomiarach osiadań obiektów,
- pomiarach kontrolnych geometrii elementów konstrukcji stalowych obiektów,
- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.
Linia kolejowa E30 to międzynarodowy korytarz transportowy łączący Europę Zachodnią ze Wschodnią. Modernizacja odcinka Biadoliny – Tarnów to część inwestycji obejmującej prace na linii kolejowej między Krakowem a Rzeszowem.

LK E30 Biadoliny - Tarnów

Warbud S.A.

LK E30 Biadoliny - Tarnów
bottom of page