top of page

Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)” – odcinek Dęblin – Lublin w km 107,283 – 175,850
Zakres opracowania: 68 km
Umowa obejmowała przygotowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz postanowienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia i pozwoleń na budowę wraz z kompletem uzgodnień związanych z modernizacją linii kolejowej nr 7. Linia kolejowa Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk /Granica Państwa/ zaliczona do wykazu linii kolejowych państwowego znaczenia, usytuowana jest w trasie nowego korytarza transeuropejskiej sieci linii kolejowych łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Objęta jest europejskim programem TINA (europejska sieć linii kolejowych, dla których zdefiniowano techniczne potrzeby modernizacyjne - ocena potrzeb infrastrukturalnych w transporcie) i TEN (transeuropejska sieć linii kolejowych) oraz TERFN (transeuropejska sieć linii kolejowych wytypowana dla towarowych przewozów kolejowych - „wolna droga""""). Głównym celem zaprojektowanego przedsięwzięcia było zatem dostosowanie infrastruktury linii kolejowej nr 7 do parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości V=160 km/h dla pociągów pasażerskich i V=120 km/h dla pociągów towarowych oraz 221 kN maksymalnego nacisku osi na tor, a dla obiektów inżynieryjnych do 245 kN a także europejskich systemów interoperacyjności. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIiŚ 7.1-73.

Linia Kolejowa nr 7 - Odcinek Deblin - Lublin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Linia Kolejowa nr 7  - Odcinek Deblin - Lublin
bottom of page