top of page

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze
Zakres opracowania: modernizacja 74 km linii, budowa 58 km linii

Umowa obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia wykupu gruntów, dokumentacji przetargowej, a także pełnienie nadzoru autorskiego w ramach całego zadania inwestycyjnego.
Nowa trasa będzie wymagała budowy 58 km linii kolejowych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów i ponad 30 wiaduktów. Natomiast modernizacja istniejącej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz obejmie 74 km linii kolejowych, a także budowę/przebudowę licznych obiektów inżynierskich.
Inwestycja ta przyniesie korzyści zarówno dla Polski poprzez m.in. poprawę połączeń regionów południowej Małopolski oraz komfortu i czasu podróży pasażerów jak również korzystnie wpłynie na transport międzynarodowy między południem a północą Europy na osi Bałtyk - Bałkany - Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska.

Linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz
bottom of page