top of page

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „ Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – część 3
Zakres opracowania: 89 km

Odcinek linii kolejowej objęty projektem stanowi fragment międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk. Jest elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h oraz likwidacja tzw. „wąskich gardeł” i poprawa przepustowości linii.

Aktualnie Spółka pełni nadzór autorski w ramach podpisanej Umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. ""Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie"" na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie

Linia kolejowa E 59 - Odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Linia kolejowa E 59 - Odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie
bottom of page