top of page

Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn o średnicy nie mniejszej niż DN 700 – opracowanie dokumentacji projektowej
Zakres opracowania: 48 km
Umowa obejmowała wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
Efektem zrealizowanej inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny i Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn stanowi ponadto element Korytarza Gazowego Północ-Południe.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gazociąg Tworóg - Kędzierzyn

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Gazociąg Tworóg - Kędzierzyn
bottom of page