top of page

Kompleksowy nadzór inwestorski, przyrodniczy i zarządzanie realizacją inwestycji dla Polskiej Spółki Gazownictwa PSG ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”

Budowa jest realizowana na obszarze woj. świętokrzyskiego, pow. sandomierskiego – miasta Sandomierz i gminy: Samborzec, Obrazów, Wilczyce, pow. opatowskiego – gminy: Ożarów, Wojciechowice pow. ostrowieckiego – miasta i gminy Ćmielów oraz gminy: Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
W ramach inwestycji pod nadzór podlega wiele złożonych merytorycznie zadań w tym m.in.:
- Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Zygmuntówka Q=9 000 Nm3/h wraz z układami technologicznymi;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 6,3 MPa o długości 22 metrów;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa o długości 14 789 metrów;
- Wykonanie systemu ochrony katodowej;
- Budowa układu zaporowo upustowego i gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6,3 MPa; MOP 6.0 MPa o długości 323 metrów połączonych z gazociągiem DN 50, który zasila stację redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia Łukawa;
- Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 315 długości 1605 metrów;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa; MOP 6.0 MPa o długości 12 454 metrów;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 6,3 MPa; MOP 6.0 MPa o długości 13 890 metrów;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 6,3 MPa o długości 6 metrów;
- Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Milków Q=10 000 Nm3/h;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa; MOP 6.0 MPa o długości 7 319 metrów;
- Kompleksowe wykonanie robót przyłączeniowych na gazociągach wysokiego ciśnienia na odcinku od ZZU Krakowska do Stacji Milków mające na celu włączenie nowo wybudowanego gazociągu do eksploatacji;
- Budowa rurociągów dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu.
Cechą charakterystyczną jest wykonywanie w zakresie obowiązków WNI prac saperskich oraz prac archeologicznych.

Projekt ma charakter ponadregionalny i strategiczne znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw w woj. świętokrzyskim oraz bezpieczeństwa energetycznego województw sąsiednich (przede wszystkim w kierunku woj. mazowieckiego). Po realizacji, gazociąg w/c DN 500 będzie stanowił główne źródło zasilania na obszarze gmin i powiatów w/w i zastąpi istniejący, niewydolny gazociąg DN 300. Projekt realizowany jest na obszarach słabiej rozwiniętych. Celem bezpośrednim jest: zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe odbiorców z Rejonów Dystrybucji Gazu w Sandomierzu i Starachowicach oraz umożliwienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na gaz w części woj. świętokrzyskiego oraz na terenie sąsiadujących województw. Długość budowanej sieci gazowej (łącznie): ok 57 km.

Gazociąg Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski

PSG

Gazociąg Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski
bottom of page