top of page

Nadzór dla GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie inwestycji strategicznej – Budowa GAZOCIĄGU POLSKA-LITWA – Odcinek Północny (GIPL, Gas Interconnection Poland – Lithuania)
Łączna długość gazowego połączenia polsko-litewskiego wynosi ok. 508 km, a średnica DN700 przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa. W Polsce gazociąg liczy 343 km od tłoczni w Hołowczycach do granicy, a na Litwie 165 km od granicy do tłoczni Jauniunai. GIPL z racji swojej długości został podzielony na dwie części: południową i północną. Odcinek północny liczy ok. 185 km i będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Gazociąg ma średnicę DN 700 mm, przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:
1) odcinek (ok. 61 km) – ZADANIE 1 – od ZZU Rudka – Skroda do ZZUP Konopki w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim [biuro terenowe WNI w Łomży];
2) odcinek (ok. 77 km) – ZADANIE 2 – od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków, powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie) [biuro terenowe WNI w Ełku];
3) odcinek (ok. 47 km) – ZADANIE 3 – od ZZUP Kuków do granicy Polska – Litwa w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie) [biuro terenowe WNI w Suwałkach].

Celem projektu jest:
- budowa transgranicznego połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy;
- dywersyfikacja dostaw gazu do krajów bałtyckich;
- eliminacja „wysp energetycznych”;
- zintegrowanie krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej;
- zapewnienie dostępu do globalnego rynku LNG, np. poprzez Terminal LNG w Świnoujściu;
- umożliwienie rozwoju sieci dystrybucyjnej w północno-wschodniej części kraju;
- wzrost konkurencyjności regionu dzięki stworzeniu nowej infrastruktury przesyłowej.

Powyższa Inwestycja przyczyni się do integrowania europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Dostawa gazu za pośrednictwem wybudowanego gazociągu pozwoli na zróżnicowanie kierunków dostaw surowca do krajów bałtyckich. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska, klimatu. Możliwość zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii, wpłynie na polepszenie standardów życia społeczeństwa. Reasumując cały projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności północno – wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji.

Gazociąg Polska - Litwa

GAZ-SYSTEM S.A.

Gazociąg Polska - Litwa
bottom of page