top of page

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN 1000
Zakres opracowania: 191 km
Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tej inwestycji spowoduje optymalizację przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ - Południe w Europie.
Ponadto realizacja Projektu Baltic Pipe, którego część stanowi ta inwestycja, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Budowa nowej infrastruktury przesyłowej wpłynie także na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach progrmu Connecting Europe Facility (CEF).

Gazociąg Goleniów - Lwówek

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Gazociąg Goleniów - Lwówek
bottom of page