top of page

Nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) – Garwolin na odcinku węzła „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy), która obejmuje trzy części:
Cz. 1 – na odcinku węzeł „Lubelska” – Kołbiel – ok 15,151 km
Cz. 2 – na odcinku obwodnica Kołbieli – ok. 8,700 km
Cz. 3 – na odcinku Kołbiel – Garwolin – ok. 13,015 km
Przedsięwzięcie obejmuje nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i budową drogi ekspresowej S17 - droga dwujezdniowa na terenie województwa mazowieckiego, która jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski.
Inwestycja obejmuje trzy części. Pierwsza z nich zakładała budowę trasy dwujezdniowej wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi, a także budowę mostów, wiaduktów, skrzyżowań na terenach gmin Wiązowna, Otwock (miasto) i Celestynów. Kolejny odcinek drogi obejmował budowę obwodnicy miejscowości Kołbiel w tym: budowa drogi dwujezdniowe, przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych, węzłów, przejazdów drogowych, miejsc obsługi podróżnych. Ostatni trzeci fragment polegał na dostosowaniu obecnej drogi krajowej jednojezdniowej do parametrów dwujezdniowej drogi o ograniczonej dostępności, a zatem dobudowania drugiej jezdni do już istniejącej bądź wytyczenia drogi dwujezdniowej w nowym śladzie z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami.
Powyższy projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy ruchu tranzytowego, ruchu lokalnego, a także poprawił komunikacje poprzez ominięcie ronda, które znajdowało się w Kołbieli. Inwestycja połączyła stolicę Polski z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiadującymi państwami, co ma korzystny wpływ na rozwój gospodarki kraju.

Droga ekspresowa S17 węzeł Zakręt - Garwolin

GDDKiA

Droga ekspresowa S17 węzeł Zakręt - Garwolin
bottom of page