top of page

Wykonanie kompleksowej cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonych w ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Kartograficznej w Kielcach, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac w tym:
1) skanowanie materiałów zasobu: 1 000 000 przeliczeniowych stron A4 (około 35 000 sztuk operatów technicznych);
2) zasilenie systemu PZGiK: dokumenty zeskanowane w ramach niniejszej umowy oraz 350 000 udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów już zeskanowanych wchodzących w skład 22 000 operatów technicznych;
3) uzupełnienie atrybutów materiałów zasobu w systemie PZGiK.

Cyfryzacja dokumentacji PZGiK - Gmina Kielce

Gmina Kielce

Cyfryzacja dokumentacji PZGiK - Gmina Kielce
bottom of page