top of page

Klasyfikacja chmury punktów – fotogrametryczne przetwarzanie danych pozyskanych metodą lotniczego skaningu laserowego na potrzeby aktualizacji geodezyjnych baz danych – LiDAR GUGiK 2021

CAPAP

MGGP Aero Sp. z o.o.

CAPAP
bottom of page