top of page

Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu: „Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51”
Główny Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zakres opracowania: około 1,7 km
Inwestycja zlokalizowana jest w woj. warmińsko-mazurskim w gminie Dobre Miasto. Obejmuje budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej dk 51, a także częściowo w nowym śladzie.Projekt inwestycyjny zakłada budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m ,a także budowę skrzyżowań, jezdni dodatkowych, ciągu pieszo – rowerowego, chodników, zatok autobusowych. Powyższa inwestycja będzie miała zasadniczy wpływ na tereny przyległe do trasy, jak i same Smolajny. Poprzez wprowadzenie ruchu tranzytowego zasadniczo poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Tego typu przedsięwzięcie odciąży układ komunikacyjny w miejscowości, a także poprawi przepustowość i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Budowa obwodnicy Smolajn

GDDKiA

Budowa obwodnicy Smolajn
bottom of page