top of page

Autostrada A1 to strategiczna droga łącząca południe Polski z polskim wybrzeżem, leżącą w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Cały 40-kilometrowy odcinek obwodnicy miasta Łodzi umożliwił wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Łodzi, a także wprowadził oszczędności czasu przejazdu.
Zakres prac zrealizowanych przez MGGP S.A. obejmował wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania II, tj. odcinka od Węzła Brzeziny do Węzła Romanów, w którego zakres obiektowy wchodziło: 10 km autostrady, 13 obiektów mostowych, 12 km dróg ekspresowych, 2 węzły drogowe, 4 km łącznic, 2 MOP-y. Przedmiotem prac geodezyjnych były: inwentaryzacja robót wykonanych przez Poprzedniego Wykonawcę, kontrola i uzupełnienie osnowy założonej przez Poprzedniego Wykonawcę, założenie reperów dla całego odcinka, geodezyjne wyznaczenie położenia obiektów budowlanych, geodezyjne wyznaczenie położenia pozostałej infrastruktury towarzyszącej, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci, bieżąca obsługa geodezyjna prac budowlanych, inwentaryzacja powykonawcza robót zanikających, stabilizacja punktów granicznych i świadków PD (pasa drogowego) autostrady, inwentaryzacja końcowa zrealizowanej inwestycji i wykonanie analogowych map powykonawczych potwierdzonych przez PODGiK.

Autostrada A1 Węzeł Brzeziny - Węzeł Romanów

Mota-Engil Central Europe S.A.

Autostrada A1 Węzeł Brzeziny - Węzeł Romanów
bottom of page