top of page

ZOPI - Wybrano nowy Zarząd

Nowo powołana Rada Związku wybrała Zarząd na kolejną kadencję

28 czerwca Rada Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów dokonała, zgodnie ze zmienionym w tym roku Statutem, wyboru Zarządu organizacji. Podjęto decyzję, że Zarząd będzie składał się z pięciu członków, w tym Prezesa i czterech Wiceprezesów.

Rada powołała dotychczasową Prezes mec. Annę Oleksiewicz na funkcję Prezesa Zarządu na 3-letnią kadencję na lata 2023-2026. Poza Prezesem, w skład Zarządu powołani zostali jako Wiceprezesi: Tomasz Domaradzki (TPF Sp. z o.o.), Arkadiusz Merchel (Multiconsult Polska Sp. z o.o.), Piotr Skura (ZBM S.A.) oraz Jerzy Szot (MGGP S.A.). Zgodnie ze Statutem, kadencja wiceprezesów trwa 1 rok, a osoba piastująca tę funkcję może być wybierana ponownie.

Gratulując powołanym, Przewodniczący Rady Marek Rytlewski stwierdził, że ponowne wejście do Zarządu jego dotychczasowego trzyosobowego składu jest potwierdzeniem uznania dla ich pracy w pierwszym, pionierskim okresie funkcjonowania Związku. Rozszerzenie składu Zarządu do 5 osób wynika z rozwoju organizacji i potrzeby jeszcze skuteczniejszych starań o najważniejsze interesy środowiska biur projektów i firm zarządzających inwestycjami.

bottom of page