top of page

Zakończenie budowy gazociągu DN1000 GUSTORZYN-WRONÓW

To chyba nowy rekord w historii realizacji Inwestycji gazowych w Polsce 👍💪❗❗

Łączna długość nadzorowanego przez MGGP S.A. gazociągu DN1000 Gustorzyn-Wronów wynosi 308 km – to jedna z najdłuższych i najszybciej wybudowanych „tysiączek” w Polsce.

MGGP S.A. jako Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zaangażowane było w różnych zakresach na całej Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem Etapu I Gustorzyn-Leśniewice. Współpraca z Zamawiającym GAZ-SYSTEM S.A. skoordynowana była na terenie trzech Oddziałów: o/Gdańsk, o/Rembelszczyzna i o/Tarnów.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólną pracę ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCOM ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCOM NADZORU AUTORSKIEGO oraz Koleżankom i Kolegom z MGGP S.A. – WYKONAWCOM NADZORU INWESTORSKIEGO. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym strategicznym przedsięwzięciu.

bottom of page