Wyróżniony projekt MGGP S.A.

MGGP S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie kategorii Projekt Roku w zakresie Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom.

MGGP S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie kategorii Projekt Roku w zakresie Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom, w tym przygotowanie matematycznych modeli hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci rzecznej.

Ogłoszenie wyników konkursu organizowanego przez Wydawnictwo INŻYNIERIA Sp. z o.o. oraz wręczenie wyróżnień i nagród TYTAN 2018 miało miejsce podczas III Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, która odbyła się 12 września 2018 r. w Zakopanem.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA