top of page

Wyróżniony projekt MGGP S.A.

MGGP S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie kategorii Projekt Roku w zakresie Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom.

MGGP S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie kategorii Projekt Roku w zakresie Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom, w tym przygotowanie matematycznych modeli hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci rzecznej.

Ogłoszenie wyników konkursu organizowanego przez Wydawnictwo INŻYNIERIA Sp. z o.o. oraz wręczenie wyróżnień i nagród TYTAN 2018 miało miejsce podczas III Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, która odbyła się 12 września 2018 r. w Zakopanem.

bottom of page