top of page

Publikacja przeprosin dziennika Fakt

Publikacja przeprosin "Fakt" Gazeta Codzienna po publikacji artykułu zawierającego pomówienia.

W dniach 21 oraz 29 grudnia 2020 r. na łamach dziennika „Fakt” Gazeta Codzienna oraz w serwisie internetowym fakt.pl opublikowane zostały przeprosiny wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz byłego Redaktora Naczelnego serwisu fakt.pl – pana Roberta Felusia.
Oświadczenia zostały opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego na podstawie wyroku z dnia 16 stycznia 2019 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie z powództwa MGGP S.A. oraz Małgorzaty Grad i Aleksandra Grada przeciwko p. Robertowi Felusiowi oraz Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. o ochronę dóbr osobistych.
Strony pozwane opublikowały przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych powodów poprzez publikację w dniu 24 kwietnia 2017 r. artykułu zawierającego nieprawdziwe informacje jakoby MGGP S.A. za sprawą rzekomych nieuczciwych działań byłego Ministra Skarbu – Pana Aleksandra Grada oraz jego żony Małgorzaty Grad pobierała po zrealizowaniu i zakończeniu kontraktu w 2014 r. nienależne korzyści finansowe od Spółek Skarbu Państwa.
Pozwani zostali zobowiązani także do wpłaty kwoty 20 000 PLN na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zwrotu kosztów procesu, co uczynili.

bottom of page