top of page

Odcinek 7 drogi ekspresowej S5 oddany do użytku

W dniu 23 grudnia 2019 r. GDDKiA w Bydgoszczy oddała do użytku 25,1 km drogi ekspresowej S5 (odcinek 7) od węzła Żnin Północ do granicy województwa.

W dniu 23 grudnia 2019 r. GDDKiA w Bydgoszczy oddała do użytku 25,1 km drogi ekspresowej S5 (odcinek 7) od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
W ramach budowy drogi ekspresowej S5 odcinek 7 powstały cztery węzły drogowe (Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz) oraz 16 obiektów Inżynierskich.
Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt. W ramach zadania powstały również Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP Żnin Wschód oraz MOP Żnin Zachód.
W ramach udostępnienia przedmiotowego odcinka drogi S5, do ruchu oddany został również węzeł Żnin Północ (Jaroszewo) wchodzący w skład budowy 6 odcinka od Szubina. Pozwoliło to skomunikować nową trasę z istniejąca drogą krajową nr 5.
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje MGGP S.A., a Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Lider) i MIRBUD S.A. (Partner).

bottom of page