top of page

Nowy kontrakt MGGP S.A. w Republice Macedonii Północnej

Po kilku latach wracamy z nowym kontraktem realizowanym dla Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej!

W dniu 13 czerwca Prezes MGGP S.A., Paweł Grad, podpisał z Ministrem Rolnictwa Republiki Macedonii Północnej, Ljupco Nikolovskim, kontrakt na opracowanie nowej ortofotomapy oraz digitalizację granic użytkowania obszarów rolnych Republiki Macedonii Północnej.
Produkty projektu mają przede wszystkim służyć wspólnym potrzebom Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Wsparcia Finansowego w Rolnictwie i Rozwoju Obszarów Wiejskich związanym z dopłatami rolniczymi.
Projekt realizowany będzie przez Obszar Przetwarzania Danych MGGP S.A. przy współudziale MGGP Aero, której zadaniem będzie przeprowadzenie prac fotolotniczych, w szczególności zaplanowanie i wykonanie zdjęć.
Jest to już drugi wspólny kontrakt w tym zakresie realizowany w Macedonii Północnej! Poprzedni trwał od 2017 do 2018 roku, a jego oficjalne zakończenie nastąpiło 7 lutego 2019 roku, o czym można przeczytać w niniejszym dziale Aktualności.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie jest to jedyna umowa realizowana dla Ministerstwa Rolnictwa Macedonii. Aktualnie Dział Badań i Rozwoju realizuje już drugi, coroczny, kontrakt na Aktualizację i utrzymanie systemu do Rejestracji Gospodarstw Rolnych.

bottom of page