top of page

MGGP S.A. przeprowadziła analizę zbiornika Prądnik Korzkiewski

Z końcem września 2021 kończą się konsultacje społeczne aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP).

MGGP S.A. została poproszona o przeprowadzenie analizy dotyczącej zbiornika Prądnik Korzkiewski, który w PZRP z roku 2016 został zaproponowany jako suchy zbiornik przeciwpowodziowy, a w obecnej aktualizacji nazwano go zbiornikiem wodnym. Wzbudziło to ogromny sprzeciw społeczny, bo zaczęto podejrzewać, że zbiornik retencyjny stale wypełniony wodą zmieni krajobraz i zniszczy elementy środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego, na którego terenie się znajduje. Wójt gminy Wielka Wieś, świadomy zagrożenia powodziowego w dolinie Prądnika, postawił nam za cel znalezienie alternatywnej pojemności powodziowej w górnej części zlewni, aby znaleźć argumenty pozwalające na rezygnację z konfliktowej inwestycji i dodatkowo ochronić przed powodzią mieszkańców gmin Sułoszowa, Skała i Wielka Wieś, czego nie czynił zbiornik Prądnik Korzkiewski.
Po 3 miesiącach intensywnych prac terenowych, modelowych i kilku spotkaniach konsultacyjnych z władzami zainteresowanych gmin, dyrekcją OPN i RZGW Kraków, a nawet z udziałem Ministra Infrastruktury znaleźliśmy rozwiązanie, które łączy cele powodziowe z celami środowiskowymi, polegające na wybudowaniu kilku mniejszych zbiorników suchych w niekonfliktowych lokalizacjach. W szczególności dwa obiekty zaproponowaliśmy w miejscu istniejących stawów koło Zamku w Pieskowej Skale, których renowacja pozwoli na przywrócenie im funkcji przyrodniczych i uzyskanie dodatkowej retencji przeciwpowodziowej. W połowie sierpnia nasza koncepcja została przyjęta przez samorząd gminy Wielka Wieś.

Więcej informacji na ten temat:
https://lifeinkrakow.pl/w-opinii/2458,chca-powstrzymac-zalanie-doliny-pradnika-to-absurdalny-pomysl
https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1783-zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-na-rzece-pradnik
https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-zbiornika-przeciwpowodziowego

bottom of page