top of page

III Zjazd Inżynierów MGGP S.A.

W dniach 18-20 listopada, odbył się III Zjazd Inżynierów MGGP S.A. Wydarzenie to, stało się już swoistą tradycją. W jednym miejscu spotykają się Inżynierowie z kontraktów drogowych, kolejowych i gazowych, nadzorowanych przez MGGP w całej Polsce. Spotkanie służy wymianie doświadczeń i poglądów specjalistów z różnych branż.

W dniach 18-20 listopada, odbył się III Zjazd Inżynierów MGGP S.A. Wydarzenie to, stało się już swoistą tradycją. W jednym miejscu spotykają się Inżynierowie z kontraktów drogowych, kolejowych i gazowych, nadzorowanych przez MGGP w całej Polsce. Spotkanie służy wymianie doświadczeń i poglądów specjalistów z różnych branż.
Wydarzenie odbyło się w hotelu „Magellan” w Bronisławowie. Na zaproszonych, przy wejściu czekał komitet powitalny MGGP. Goście zostali obdarowani drobnymi upominkami i skierowani do sali, gdzie w ciągu dnia odbywały się prezentacje.
Na wstępie, dyrektor Jerzy Szot, przywitał zgromadzonych gości oraz Zarząd MGGP. Kolejno, Zarząd MGGP zabrał głos i przedstawił strategie firmy na kolejne lata. Podkreślił, jak ważną funkcję pełnią nasi Inżynierowie.
W następnej kolejności wystąpili prelegenci, którzy wygłosili prezentacje tematyczne. W pierwszej części Menadżerowie Obszaru Inżynierii (Artur Oleszkowicz, Maciej Chaja oraz Radosław Czarnecki), pokrótce opowiedzieli o wszystkich inwestycjach nadzorowanych przez spółkę MGGP oraz przedstawili Inżynierów i Rezydentów prowadzących dany kontrakt. Michał Lisowski jako Dyrektor handlowy ds. infrastruktury, przedstawił w swojej prezentacji działania MGGP poza granicami naszego kraju. Kierownik Projektu Michał Białomyzy oraz Inżynier Projektu Włodzimierz Czerlunczakiewicz, opowiedzieli o największej w Polsce inwestycji kolejowej, jaką jest przebudowa stacji Warszawa Zachodnia. Następnie, swoje wystąpienie rozpoczął zespół sektora gazowego: Główny Technolog Anna Sztejna, Kierownik Kontraktu Piotr Zieliński oraz Główny Technolog Ryszard Matczuk, którzy przybliżyli temat strategicznej inwestycji dla Polski, jaką jest budowa gazociągu Polska - Litwa. Prezentacje zespołu MGGP zakończyli Kierownik Projektu - Natalia Baran oraz Menadżer - Maciej Chaja. Opowiedzieli o nietypowej inwestycji, jaką jest pilotaż Generalnej Dyrekcji w nadzorowaniu.
W dalszej części, mieliśmy zaszczyt wysłuchać gości specjalnych, którzy uświetnili III Zjazd Inżynierów MGGP swoją obecnością oraz podzielili się z nami bliskimi im tematami. Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, rozpoczął ostatni blok wystąpień, od prezentacji na temat inwestycji infrastrukturalnych oraz dalszych jej perspektyw. Dyrektor zarządzający IGTL - Maciej Gładyga, podzielił się refleksjami Wykonawców robót co ich łączy, a co dzieli z Inżynierem. Na zakończenie, podczas wystąpienia Prezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów Anny Oleksiewicz oraz Wiceprezesa Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów Piotra Skury dowiedzieliśmy się więcej o instytucji ZOPI, która funkcjonuje od 2020 roku i o tym jak naszą pracę postrzegają Zamawiający.
Po zakończeniu prezentacji, wszyscy uczestnicy udali się na uroczystą kolację. Nie zabrakło atrakcji, w tym występów tanecznych grupy „Kashira”. Przy stołach prowadzone były ożywione dyskusje i rozmowy. Panowała luźna i przyjazna atmosfera, która pozwoliła na oderwanie się od spraw kontraktowych. Dwa dni Zjazdu umożliwiły nam poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń oraz spędzenie wspólnego czasu w niezwykłej atmosferze. Podbudowani oraz naładowani pozytywną energią wróciliśmy do pracy.
Trzymamy kciuki, by nic nie pokrzyżowało naszych planów i byśmy mogli spotkać na IV Zjeździe w tak wspaniałym składzie, jak w bieżącym roku. Do zobaczenia!

bottom of page