top of page

„Gazeta Polska” wyraża ubolewanie po serii artykułów szkalujących dobre imię MGGP

Spółki Grupy MGGP obroniły dobre imię w sporze z „Gazetą Polską”!

16 sierpnia br. w toku postępowań przed Sądem Okręgowym w Warszawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa Spółek należących do Grupy MGGP oraz Państwa Grad zawarta została ugoda pozasądowa z wydawcą tygodnika „Gazeta Polska” i portalu gazetapolska.pl, redaktorem naczelnym ww. tytułów oraz autorem publikacji. Postępowanie miało związek z serią bezpodstawnych i nieuprawnionych informacji na temat Spółek Grupy MGGP kolportowanych latem 2022 roku.

W wyniku ugody 21 sierpnia br. na stronie głównej portalu gazetapolska.pl pojawiły się oświadczenia wyrażające ubolewanie po serii artykułów szkalujących dobre imię MGGP:
- Niezależnego Wydawnictwa Polskiego Sp. z o.o.- wydawcy tygodnika „Gazeta Polska” oraz portalu gazetapolska.pl
- Tomasza Sakiewicza – redaktora naczelnego tygodnika „Gazeta Polska” oraz portalu gazetapolska.pl
- Piotra Nisztora – autora publikacji z dnia 13 lipca i 20 lipca 2022 r.
Oświadczenia tej samej treści opublikowane zostały również na portalu gazetapolska.pl łącznie z treścią artykułów z dnia 13 i 20 lipca 2022 r. bezpośrednio pod ich tytułami.

Już od wielu lat Spółki Grupy MGGP mierzą się z rozmaitymi bezpodstawnymi atakami i oszczerstwami ze strony różnych podmiotów, rozpowszechnianiem fałszywych informacji będących najczęściej elementem nieuczciwej konkurencji oraz politycznej walki. Bardzo często zawierają one nieuprawnione informacje i pomówienia, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym i stanowią działania na szkodę interesów Spółek.

Nie godzimy się na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i tym samym wprowadzanie w błąd opinii publicznej, a także na wykorzystywanie marki MGGP w brudnej kampanii politycznej. Każde takie działanie spotyka się z naszym stanowczym sprzeciwem i dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.

W tym przypadku w Gazecie Polskiej opublikowane zostały niezweryfikowane procesowo informacje na temat Spółek należących do Grupy MGGP oraz Państwa Grad, co nie było uprawnione i zasadne.

bottom of page