top of page

Wyprawa BARI

Wyprawa BARI

W sierpniu 2013 r. odbyła się XV Wyprawa BARI zorganizowana przez 6-ciu studentów z Koła Naukowego Geodetów Dahlta działającego przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W sierpniu 2013 r. odbyła się XV Wyprawa BARI zorganizowana przez 6-ciu studentów z Koła Naukowego Geodetów Dahlta działającego przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Partnerem Wyprawy była MGGP S.A.

Wyprawa była przedsięwzięciem nawiązującym do prac wykonywanych przez studentów z KNG w latach 70-tych i 80-tych oraz w roku 2001. W ramach czternastu Wypraw BARI żacy z AGH wykonali dokumentację geodezyjną i architektoniczną wysokiej klasy zabytku m.in. w Maroku, Syrii, Libii, Hiszpanii, na Norwegii kończąc.
Celem XV. obozu naukowego była Portugalia, a dokładniej Pałac Pena w Sintrze. Jest to wizytówka tego kraju, nazywana „jednym z siedmiu cudów Portugalii”. Jego unikatowy charakter podkreśla fakt, że obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESO w 1995 roku. Studenci mieli za zadanie wykonanie dokumentacji architektonicznej najstarszej części pałacu, która służącej realizacji prac renowacyjnych obiektu.

Wyprawa trwała około jednego miesiąca, podczas którego przemieszczając się minibusem studenci odwiedzili wiele europejskich miast. Była to okazja do zwiedzenia międzynarodowych przedsiębiorstw geodezyjnych, jak i nawiązania kontaktów z uczelniami kształcącymi geodetów.

Patronat honorowy nad Wyprawą BARI objął JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

bottom of page