top of page

Jubileusz XX-lecia MGGP

Jubileusz XX-lecia MGGP

Rok 2018 jest 20 rokiem działalności MGGP S.A. W dniu 5 października Akcjonariusze Spółki, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczcili ten doniosły jubileusz w Starej Zajezdni w Krakowie.

Rok 2018 jest 20 rokiem działalności MGGP S.A. W dniu 5 października Akcjonariusze Spółki, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczcili ten doniosły jubileusz w Starej Zajezdni w Krakowie. 

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Konsulatu Ukrainy w Krakowie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki a także stowarzyszeń branżowych oraz licznie przybyli kontrahenci i współpracownicy MGGP. 

Część oficjalna jubileuszu rozpoczęła się emisją filmu o osiągnięciach MGGP.

W trakcie uroczystości Pan Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał na ręce Akcjonariuszy i Zarządu MGGP, w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego medal „Polonia Minor” w podziękowaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój Małopolski oraz pracę na rzecz regionu i jej mieszkańców.

Decyzją Prezydium Służby Geodezyjnej Ukraińskiego Towarzystwa Geodezji i Kartografii Franciszek Gryboś został uhonorowany również Medalem im. M.G. Widujewa za wkład w rozwój geodezji i nauki na Ukrainie. Ceryfikat wręczył profesor Jurij Karpiński.

Jubileusz poprowadził Pan Hubert Urbański. O oprawę muzyczną zadbał zespół Bartek Szu i Te Fajne Dziewczyny, a gwiazdą wieczoru był zespół Wilki.

Zarząd i Akcjonariusze Spółki jeszcze raz składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do radosnych chwil świętowania urodzin MGGP.

bottom of page