Obsługa geodezyjna modernizacji układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych: Nr 19 Warszawa Główna Towarowa -Józefinów, Nr 507 Warszawa Główna Towarowa- Warszawa Gołąbki i Nr 509 Warszawa Główna Towarowa- Warszawa Gdańska

Zamawiający: Trakcja Polska S.A.

Główny Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres opracowania: odcinki o łącznej długości 28,2 km

 

Okres realizacji: październik 2008 - marzec 2010

Celem projektu była kompleksowa obsługa geodezyjna modernizacji układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych nr 19, 507 i 509.

 

W ramach projektu wykonano wyniesienie w teren współrzędnych punktów realizowanych obiektów liniowych wraz z punktami wysokościowymi:

 • tory z rozjazdami 28,2 km,

 • sieć trakcyjna 37,9 km,

 • trasy kablowe ze studniami i linie napowietrzne:

  • ​elektroenergetyka 8,9 km,

  • sieci sterownicze srk 11,5 km,

 • odwodnienie torów, dróg, przejazdów wraz ze studniami 4,6 km,

 • pozostałe elementy projektu wykonawczego.

Na bieżąco wykonywane były inwentaryzacje robót zanikających, a podlegające odbiorowi. W terenie utrwalono znaki kilometrażowe oraz regulacji osi torów.

Końcowym etapem prac było przygotowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej całości robót objętych Kontraktem, sporządzenie operatu geodezyjno-kartograficznego, mapy z inwentaryzacji powykonawczej i profilu podłużnego torów.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA