Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową autostrady A-4 odcinek Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż od km 455+900 do km 512+800

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Zakres opracowania: 57 km

Okres realizacji: luty 2010 - 2013

Przedmiotem nadzoru była budowa odcinka najdłuższej polskiej autostrady A-4, stanowiącej polski odcinek drogi międzynarodowej E40, od km 455+900 do 512+800 pomiędzy osiami węzłów Szarów i Krzyż o łącznej długości 56,9 km, w województwie małopolskim. Poza budową autostrady, zakres przedsięwzięcia obejmował także:

 • budowę czterech węzłów: „Bochnia”, „Brzesko”, „Wierzchosławice” i „Krzyż”,

 • przebudowę i budowę dróg obsługujących tereny przyległe,

 • budowę miejsc obsługi podróżnych.

 

W ramach przedsięwzięcia wykonano powiązania w postaci węzłów z następującymi drogami:

 • „Bochnia” z drogą powiatową nr k 1424-Bochnia-Uście Solne,

 • „Brzesko” z drogą wojewódzką nr 768,

 • „Wierzchosławice” z drogą wojewódzką nr 975,

 • „Krzyż” z drogą krajową nr 73.

Ponadto wybudowano 66 dużych obiektów w postaci: wiaduktów, estakad, mostów w ciągu i nad autostradą.

 

W ramach przedsięwzięcia wyodrębnione zostały 3 odcinki:

 • odcinek Węzeł Szarów – Węzeł Brzesko od km 455+900 do km 479+000 (Odcinek A),

 • odcinek Węzeł Brzesko – Węzeł Wierzchosławice od km 479+000 do km 499+800 (Odcinek B),

 • odcinek Węzeł Wierzchosławice – Węzeł Krzyż od km 499+800 do km 512+800 (Odcinek C).

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider), DHV Polska Sp. z o.o. (Partner), MGGP S.A. (Partner).

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA