Wykonanie opracowania fotogrametrycznego dla Libanu w zakresie zdjęć lotniczych, NMT, NMPT oraz ortofotomapy i rzeczywistej ortofotomapy

Zamawiający: Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libanu

Zakres opracowania: 6.851,58 km2 (67% powierzchni kraju)

Okres realizacji: wrzesień 2006 – grudzień 2010

W 2006 roku w Libanie został przyjęty plan budowy systemu geoinformatycznego, który zawierał stworzenie katastralnej bazy danych na podstawie opracowania fotogrametrycznego. Departament ds. Geografii Armii Libanu przy Ministerstwie Obrony Narodowej, przygotował specyfikacje techniczną, która w szczególności uwzględniała lokalną specyfikę terenu i zabudowy. Dodatkowym celem pozyskania danych lotniczych było wykorzystanie numerycznego modelu terenu dla wykonywanych map topograficznych. Niespodziewanie mapy lotnicze przydały się także w czasie odbudowy kraju po wojnie w 2006 roku.

W trakcie projektu wykonano dwie kampanie lotnicze z wykorzystaniem kamery linijkowej ADS40, w ramach których pozyskano zdjęcia dla terytorium około 6.850 km2 (z wyłączeniem strefy nadzorowanej przez ONZ oraz granicy z Syrią). Opracowano numeryczny model terenu oraz pokrycia terenu -  GRID o gęstości 60 i 150 cm.

Ponadto dla całego kraju zaprojektowano i zrealizowano nowy podział sekcyjny wraz z opisem pozaramkowym dla wydruków w skali 1:1 000 i większych.

W ramach projektu wykonano:

  • zdjęcia lotnicze kamerą ADS40 z pikselem 15 cm i 30 cm,

  • aerotriangulację opartą na premarkowanych fotopunktach,

  • numeryczny model terenu i pokrycia terenu,

  • ortofotomapę i rzeczywistą ortofotomapę,

  • 18.000 wydruków ortofotomapy w skali 1:1 000.

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum z MGGP Aero Sp. z o.o.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA