Pełnienie funkcji Inżyniera dla budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Zakres opracowania: 47,2 km

Okres realizacji: grudzień 2009 - listopad 2012

Droga ekspresowa S8 przebiega od Wrocławia do Białegostoku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa na odcinku Wrocław – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa – Ostrów Maz. to polski odcinek trasy Via Baltica.

Projekt obejmował nadzór nad opracowaniem projektu budowlanego, projektów wykonawczych i budową drogi ekspresowej S-8 na dwóch odcinkach drogi S8:

  • Etap I: Wrocław (węzeł Pawłowice) - Oleśnica (węzeł Dąbrowa),

  • Etap II: Oleśnica (węzeł - Cieśle) Syców (węzeł Syców Wschód).

Każdy z odcinków stanowił oddzielny Kontrakt na roboty.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A. (Lider), DHV Polska Sp. z o.o. (Partner).

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA