Obsługa geodezyjna budowy drogi klasy GP łączącej węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego

Zamawiający: Budimex S.A. w Krakowie

Główny Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.

Zakres opracowania: obsługa geodezyjna budowy drogi GP długości 2,5 km

Okres realizacji: luty 2009 – maj 2011

Realizacja inwestycji składała się z trzech części:

- budowy drogi krajowej nr 94 łączącej istniejący węzeł Radzikowskiego z projektowanym i wykonywanym w ramach inwestycji węzłem Modlnica,

- rozbudowy węzła Radzikowskiego (III etap),

- przebudowy ul. Jasnogórskiej.

Inwestycja wywarła znaczący wpływ na poprawę płynności ruchu w krakowskiej metropolii. III etap budowy węzła Radzikowskiego - bramy wjazdowej do Krakowa, polegał na budowie brakujących połączeń, które dopełniają zbudowany w ostatnich latach węzeł tak, że obsługuje on wszystkie relacje na skrzyżowaniu. Nowy odcinek drogi krajowej nr 94 o długości 2,5 km jest dwujezdniową drogą główną przyśpieszoną o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

W ramach geodezyjnej obsługi przedmiotowej inwestycji MGGP S.A. wykonała:

 • trwałą stabilizację oraz pomiar osnowy realizacyjnej dla całego odcinka,

 • założenie reperów roboczych dla całego odcinka,

 • inwentaryzacje stanu zerowego pasa drogowego i weryfikacje z danymi projektowymi,

 • tyczenie wszystkich elementów projektu wykonawczego,

 • inwentaryzacje robót zanikających - odbiór warstw podbudowy i warstw bitumicznych,

 • obmiar i rozliczenie wykonywanych jednostek dla Zamawiającego,

 • bieżącą obsługę geodezyjną,

 • inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej inwestycji,

 • mapę numeryczną inwestycji,  

 • pomiar osiadań,

 • bazę w Systemie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA