Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 65 na odcinku od km 287,700 do km 315,700 (obszar LCS Tczew)

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowa Spółka Akcyjna


Zakres opracowania: 28 km


Okres realizacji: czerwiec 2008 - czerwiec 2013


Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku od km 287,700 do km 315,700 obszar LCS Tczew wchodziła w zakres większej inwestycji PKP PLK S.A. pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E 65 odcinek Warszawa – Gdynia”. Linia ta położona jest na terenie aż trzech województw:

 • mazowieckiego (127,8 km),

 • warmińsko-mazurskiego (104,2 km),

 • pomorskiego (117,2 km).


Głównymi celami modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, w tym obszar LCS Tczew było:

 • przystosowanie linii do parametrów AGC, AGTC oraz interoperacyjności,

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,

 • skrócenie czasu przejazdu,

 • poprawa jakości przewozów,

 • poprawa stanu środowiska naturalnego wzdłuż linii kolejowej.


Przedsięwzięcie objęło swym zakresem kompleksową modernizację stacji Tczew i Pszczółki oraz kompleksową modernizację szlaków:

 • Szymankowo - Tczew, wraz z zamianą stacji Lisewo na przystanek osobowy,

 • Tczew - Pszczółki wraz z przystankiem osobowym Miłobądz,

 • Pszczółki - Pruszcz Gdański wraz z przystankami osobowymi Skowarcz, Różyny i Cieplewo,

a także budowę nowych wiaduktów w miejscowości Miłobądz, Pszczółki, Różyny i Łęgowo oraz  budowę skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów) - Skowarcz i Cieplewo.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A. (Lider), AGUA Y ESTRUCTURAS S.A. (Partner). 

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA