Obsługa geodezyjna przebudowy drogi krajowej nr 81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice  

Zamawiający: Budimex Dromex S.A. Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

Główny Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

 

Zakres opracowania: obsługa geodezyjna przebudowy DK nr 81 długości 10,5 km

Okres realizacji: marzec 2007 - grudzień 2008

Przedmiotem projektu była przebudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr 81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice.

W ramach realizacji inwestycji osiągnięto następujące cele:

 • zapewniono poprawę warunków ruchu DK-81 poprzez poprawę płynności i bezpieczeństwa,

 • dostosowano nośność konstrukcji jezdni do 115 kN/oś,

 • zwiększono dostępność i atrakcyjność terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi dla turystów i potencjalnych inwestorów,

 • zwiększono dostępność mieszkańców woj. śląskiego do szlaków międzynarodowych,

 • zmodernizowano obiekty mostowe.

 

W ramach obsługi geodezyjnej MGGP S.A. wykonała:

 • trwałą stabilizację oraz pomiar metodą GPS osnowy realizacyjnej dla całego odcinka,

 • założenie reperów roboczych dla całego odcinka,

 • inwentaryzację stanu zerowego pasa drogowego i weryfikację z danymi projektowymi,

 • tyczenie wszystkich elementów projektu wykonawczego,

 • inwentaryzację robót zanikających - odbiór warstw podbudowy i warstw bitumicznych,

 • obmiar i rozliczenie wykonanych jednostek dla zamawiającego,

 • tyczenie i kontrolę współrzędnych XYZ modernizowanych obiektów mostowych i estakady,

 • wyznaczenie i bieżącą obsługę tunelu (przejścia podziemnego dla zwierząt),

 • kompleksową obsługę geodezyjną Miejsca Obsługi Podróżnych -  Cieszyn (prace na rzecz prywatnego inwestora - Wygoda S.A.),

 • inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej inwestycji.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA