Nadzór inwestorski nad budową drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Zakres opracowania: 2,7 km

Okres realizacji: październik 2008 – październik 2010

Przedsięwzięcie obejmowało budowę drogi ekspresowej S-7 o długości około 2,7 km oraz pasów wjazdowych i zjazdowych z tej trasy.

Droga ta, stanowiąca element czwartej obwodnicy Krakowa, umożliwia lepszy ruch tranzytowy. Trasą Nowohucką mogą przejechać kierowcy z Warszawy na południe kraju, z ominięciem centrum Krakowa.

Droga jest dwujezdniową drogą ekspresową dowiązaną do zbudowanego w ciągu autostrady węzła Bieżanów. Na końcu odcinka droga krzyżuje się z ulicą Christo Botewa.

Najdłuższym obiektem mostowym jest estakada wieloprzęsłowa o długości 256,67 m i szerokości całkowitej 40,1 m, która przebiega nad ul. Zarzyckiego, linią kolejową (Kraków - Medyka) i rzeką Serafą. W ramach inwestycji powstał także most nad rzeką Drwiną o długości 83,2 m i szerokości całkowitej 38,1 m.

Budowa była realizowana w bardzo trudnych warunkach geologicznych. Okazało się, że grunty na trasie S7 są to tzw. grunty słabonośne wymagające wymiany. Szczególnie dużą trudność sprawiło to przy budowie obiektów mostowych. Estakada została posadowiona na palach wielkośrednicowych, które sięgają nawet do 13 m w głąb ziemi.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum z firmą MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. (Lider).

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA