top of page

Nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze – węzeł Śniadowo, która będzie fragmentem drogi międzynarodowej „Via Baltica”.
Główny Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zakres opracowania: około 26,04 km
Przedsięwzięcie obejmuje nadzór nad opracowaniem projektu budowlanego, projektów wykonawczych i budową drogi ekspresowej S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37, S8 na odcinku: od km 550+507,30 do km 553+500,00 oraz połączenie pomiędzy S61 a DW 627 na odcinku: od km 0+000,00 (Węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW 627). Wyżej wymienione odcinki położone są na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach ostrowskim i ostrołęckim. W ramach inwestycji zbudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S61, S8 z dwoma węzłami drogowymi i 32 obiektami inżynierskimi.
Droga jest częścią trasy międzynarodowej – Via Baltica, elementem transeuropejskiego korytarza transportowego co przyczyni się do rozwoju zachodniej i północnej części województwa podlaskiego oraz wschodniej części warmińsko – mazurskiego. Zaletą wybudowania nowej drogi ekspresowej S61 jest skierowanie ruchu tranzytowego przez Łomże zamiast Białystok, co znacznie według ekspertów zmniejszy liczbę śmiertelnych wypadków na sztucznie przeciążonej obecnie drodze.

Droga ekspresowa S61 Podborze - Śniadowo

GDDKiA

Droga ekspresowa S61 Podborze - Śniadowo
bottom of page