Jubileusz XX-lecia MGGP

Rok 2018 jest 20 rokiem działalności MGGP S.A. W dniu 5 października Akcjonariusze Spółki, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczcili ten doniosły jubileusz w Starej Zajezdni w Krakowie. 


Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Konsulatu Ukrainy w Krakowie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki a także stowarzyszeń branżowych oraz licznie przybyli kontrahenci i współpracownicy MGGP S.A. 

Część oficjalna jubileuszu rozpoczęła się emisją filmu o osiągnięciach MGGP S.A.

W trakcie uroczystości Pan Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał na ręce Akcjonariuszy i Zarządu MGGP S.A., w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego medal „Polonia Minor” w podziękowaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój Małopolski oraz pracę na rzecz regionu i jej mieszkańców.


Decyzją Prezydium Służby Geodezyjnej Ukraińskiego Towarzystwa Geodezji i Kartografii Franciszek Gryboś został uhonorowany również Medalem im. M.G. Widujewa za wkład w rozwój geodezji i nauki na Ukrainie. Ceryfikat wręczył profesor Jurij Karpiński.

Jubileusz poprowadził Pan Hubert Urbański. O oprawę muzyczną zadbał zespół Bartek Szu i Te Fajne Dziewczyny, a gwiazdą wieczoru był zespół Wilki.

Zarząd i Akcjonariusze Spółki jeszcze raz składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do radosnych chwil świętowania urodzin MGGP S.A.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA