ZSZ

 
 
Misją MGGP S.A. jest współdziałanie z Klientami w osiąganiu ich celów, poprzez realizowanie kompleksowych usług z zakresu inżynierii, środowiska oraz geoinformacji, w oparciu o najlepszą wiedzę, zaawansowane technologie oraz sprawną organizację, przy założeniu zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najważniejsza dla nas jest satysfakcja Klienta, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracy. Dbamy o otoczenie firmy i środowisko, w jakim funkcjonujemy. Czynnie uczestniczymy w życiu regionu i w rozwoju branży. Kreujemy właściwą politykę personalną i socjalną, aby osiągnąć pełną satysfakcję, zadowolenie i bezpieczeństwo pracy.
 
Naszą politykę realizujemy poprzez:
- zdobywanie zaufania klienta poprzez dostarczanie usługi zgodnej z Jego oczekiwaniami,
- przewidywanie przyszłych potrzeb Klienta i innych stron zainteresowanych,
- identyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz ciągły rozwój i kształcenie kadry,
- tworzenie kręgu stałych dostawców w procesie realizacji usługi,
- doskonalenie systemów organizacji i zarządzania firmą oraz szukanie nowych kierunków rozwoju firmy a tym samym rozwoju branży,
- analizę potencjalnych zagrożeń środowiskowych i BHP w obszarze działania firmy i minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia,
- kształtowanie świadomości środowiskowej i BHP wśród pracowników i firm współpracujących,
- zapobieganie zanieczyszczeniom,
- dążenie do ograniczania zużycia mediów, papieru i środków do realizacji usług,
- prawidłowe zarządzanie odpadami,
- zapobieganie awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji,
- dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej,
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- przestrzegania przepisów prawa oraz dobrowolnie podjętych norm w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Zapewniamy środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz zobowiązujemy się do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP.
 

Ewa Laskosz
Prezes Zarządu MGGP S.A.