Realizujemy również praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych służące sprawdzeniu ich wiedzy teoretycznej i umiejętności w konkretnych sytuacjach zawodowych.

W trakcie swojej historii wspieraliśmy Koło Naukowe Geodetów Dahlta działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii AGH w Krakowie. MGGP była Partnerem XV Wyprawy BARI (2013) zorganizowanej przez studentów z Koła Dahlta.

Więcej o wyprawie: http://wyprawabari.agh.edu.pl/xv-wyprawa-bari-sintra/o-projekcie/

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I SZKOŁAMI

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA