top of page

ZOPI - wybory nowej Rady Związku!

Walne Zgromadzenie Członków ZOPI wybrało 31 maja 2023 r. nową Radę Związku na kadencję 2023-2028

Walne Zgromadzenie Członków ZOPI wybrało 31 maja 2023 r. nową Radę Związku na kadencję 2023-2028.

Na przewodniczącego Rady wybrany został Marek Rytlewski (Prezes Zarządu Transprojekt Gdański Sp. z o.o.).

Członkami Rady zostali:

Paweł Grad (MGGP S.A.),
Miron Klomfas (B-Act S.A.),
Jarosław Krzyżanowski (Antea Polska S.A.),
Andrzej Kula (IVIA S.A.),
Grzegorz Placek (TPF Sp. z o.o.)
Jarosław Wielopolski (Multiconsult Polska Sp. z o.o.).
Były to pierwsze wybory Rady ZOPI po uchwaleniu nowego Statutu Związku w lutym br. Zgodnie z nim, Rada otrzymała wiele nowych kompetencji, m.in. powoływania i odwoływania członków Zarządu, zatwierdzania sprawozdań: z działalności Związku i finansowego. Będzie także na bieżąco współpracować z Zarządem.

bottom of page